Kontra big linije

KONTRA BIG ZA PORAVNAVANJE

KARTON:

23,8 mm NA OSNOVU VISINE REZANJA LINIJE

G/M2 DEBLJINA KARTONA VISINA IZRAVNAVANJA 2 pt,/0,72 mm 3 pt,/1,05 mm
150 0,21 mm 23,60 mm 0,2 x 0,8 ----------
200 0,28 mm 23,50 mm 0,3 x 1,0 ----------
230 0,32 mm 23,50 mm 0,3 x 1,2 ----------
250 0,35 mm 23,50 mm 0,3 x 1,3 ----------
300 0,42 mm 23,40 mm 0,4 x 1,3 ----------
350 0,50 mm 23,30 mm 0,5 x 1,5 ----------
400 0,56 mm 23,30 mm 0,5 x 1,6 ----------
450 0,63 mm 23,20 mm 0,6 x 1,7 0,6 x 1,9
500 0,70 mm 23,10 mm 0,7 x 1,7 0,7 x 2,1
550 0,77 mm 23,00 mm 0,8 x 1,9 0,8 x 2,3

ODABIR KONTRA BIGA ZA PORAVNAVANJE KARTON PAPIRA

Pažnja :

NA OSNOVU GORE NAVEDENIH PODATAKA, KVALITET KANALA ZAVISI OD KVALITETA KARTONA I STANCFORME. DA BISTE DOBILI OPTIMALNI KVALITET KANALA, IZABERITE GA U ISTOM PRAVCU SLEDEĆE UŽE KANALE.

Na primer :

U SUPROTNIM PRAVCIMA: 0,4 x 1,2 mm
U ISTOM PRAVCU: 0,4 x 1,3 mm


TALASASTI KARTON:

23,8 mm VISINA REZANJA

TALASASTI KARTON KOMPRIMOVANA DEBLJINA VISINA IZRAVNAVANJA 3 pt,/1,05 mm 4 pt,/1,50 mm
E-HULLAM 0,65 mm 23,10 mm 0,7 x 2,3 ----------
E-HULLAM 0,75 mm 23,00 mm 0,8 x 2,5 ----------
B-HULLAM 0,85 mm 22,90 mm 0,8 x 2,7 0,8 x 3,2
B-HULLAM 0,95 mm 22,80 mm 1,0 x 3,0 1,0 x 3,5
C-HULLAM 1,05 mm 22,70 mm 1,0 x 3,2 1,0 x 3,5
C-HULLAM 1,15 mm 22,60 mm ---------- 1,0 x 4,0

ODABIR KONTRA BIGA ZA PORAVNAVANJE TALASASTOG KARTONA

српски
//]]>