Bušači za papir

Bušači za papir

Dimenzije:

ϕ3  ϕ4  ϕ5  ϕ6  ϕ7  ϕ8  ϕ10

српски
//]]>