Štanc linije

Standarni nož za isecanje

Obrada HP 47 MM 47 HP 40
Nagib A, B, 54° 42°
Debljina 2 pt / 0.71 mm 3 pt / 1.05 mm
Visina 23.40 23.50 23.60 23.70 23.80 38.10 50.00

Štanc linije u koturu

Obrada HP 34 HP 40
Nagib A, AA 54°
Debljina 2 pt 0.71 mm 3 pt 1 mm
Visina 23.80 mm

U koturu ima 100 m

Visoko oštreni

Obrada HP 40
Nagib AA 42° / 75°
Debljina 2 pt 0.71 mm 3 pt 1.05 mm
Visina 23.80 mm

Za višeslojne lepenke

српски
//]]>