Perforir linije

Perforir linija

Obrada HP 40
Debljina 2 pt
Visina 23.80 mm
Razmak 1/1; 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 3/3; 4/4; 5/5; 10/10

Za perforaciju kartona (naručujemo po želji)

Perforir linije u koturu

Obrada HP 40
Debljina 2 pt
Visina 23.80 mm
Razmak 2/1; 3/3; 4/1; 6/1;

U koturu ima 50 m (naručujemo po želji)

српски
//]]>